top of page

การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง ครั้งที่ 2/2566 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page