top of page

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างอาชีพสร้างรายให้ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2566 นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านสาง (ลูกหาบ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ขึ้นดอยหนอก ดอยหลวง ชมความงามธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างอาชีพสร้างรายให้ชุมชน


Comments


bottom of page