top of page

การผลิตและใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาเผาถ่านไบโอซาร์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตและใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาเผาถ่านไบโอซาร์ ขนาด 200 ลิตรร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page