top of page

การลดอุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสัญจร

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ช่วยกันซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก โดยการบดอัดยางมะตอย เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมใช้งานได้ตามปกติและ เป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา


Comments


bottom of page