top of page

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำแนวกันไฟ วัดอนาลโยทิพยราม

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำแนวกันไฟ วัดอนาลโยทิพยราม โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา เทศบาลตำบลสันป่าม่วง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักงานป่าไม้จังหวัดพะเยา ณ พระพุทธลีลาวัดอนาลโยทิพยาราม


Comments


bottom of page