top of page

ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศา

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ 2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียสและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพ.ศ 2567 ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคต่างๆได้ ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านสางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้


Comments


bottom of page