top of page

ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณา ออกจากสถานที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสาง
Comments


bottom of page