top of page

ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ที่เว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติม 054-409156 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.พะเยา
Comments


bottom of page