top of page

ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันจันทร์ ที่1 พฤศจิกายน 2564 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนComments


bottom of page