top of page

งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วเหนือ และหมู่ที่ 7

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วเหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วใต้ ในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6


Comentários


bottom of page