top of page

งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 31 มีนาคม 2564 งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 6 จำนวน 6000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคComments


bottom of page