top of page

งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภคบริโภค รร.สันเวียงใหม่ จำนวน 6,000 ลิตร

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภคบริโภค รร.สันเวียงใหม่ จำนวน 6,000 ลิตร


Comments


bottom of page