top of page

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้


Comments


bottom of page