top of page

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ช่วยกันเก็บรวบรวมขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า ขวดสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสาง ช่วยกันเก็บรวบรวมขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า ขวดสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสาง เพื่อส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป留言


bottom of page