top of page

จัดกิจกรรมจิตอาสา เราจะทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้างสาง จัดกิจกรรมจิตอาสา เราจะทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก นำเครื่องจักรของเทศบาล รถแบคโฮขุดวัชพืช (ผักตบชวา) ออกจากกว๊าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสะอาดน่ามองComments


bottom of page