top of page

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วัดโบสถ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และร่มรื่น

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เก็บ กวาดเศษใบไม้ เศษหญ้า ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดภายในอาคาร ณ วัดโบสถ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และร่มรื่น


Comments


bottom of page