top of page

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง หลักสูตร "การปักด้นผ้าไทย"

เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง หลักสูตร "การปักด้นผ้าไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดยมีนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านสาง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี ณ อาคารกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่Comments


bottom of page