top of page

“จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ”

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านสางพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ” โดยมี นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา ผบก.ภ.จว.พะเยา ผกก.ตชด32 .ผบ.มทบ.34 ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.เมืองพะเยา ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อ.เมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดเเม่น้ำ คูคลอง เเละปรังปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม ณ หาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาComments


bottom of page