top of page

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ช่วยกันสร้างบ้านของนางสาวนงคราญ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 7บ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง

เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานกองช่าง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง ช่วยกันสร้างบ้านของนางสาวนงคราญ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 7บ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ที่่ผ่านมา และมูลนิธิธรรมนัสร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้


Comments


bottom of page