top of page

ช่วยกันตัดหญ้า กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช (ผักตบชวา)

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ช่วยกันตัดหญ้า กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 3
コメント


bottom of page