top of page

ช่วยกันประดับและตกแต่งรถขบวน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์กว๊านพะเยา วันที่ 13 เมษายน 2567 จัดโดยเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยา

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ช่วยกันประดับและตกแต่งรถขบวน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์กว๊านพะเยา วันที่ 13 เมษายน 2567 จัดโดยเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยา เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2567


コメント


bottom of page