top of page

ดำเนินการขุดทรายออกให้น้ำไหลตามทางน้ำ ชาวบ้านสามารถใช้น้ำประปาภูเขาในการอุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายวีระทัศน์ ไชยวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว พร้อมด้วยชาวบ้านม่อนแก้วและพนักงานกองช่าง ช่วยกันขุดทรายออกจากต้นน้ำประปาภูเขา เนื่องจากทรายอุดตันท่อประปาภูเขาทำให้น้ำไม่ไหล จึงได้ดำเนินการขุดทรายออกให้น้ำไหลตามทางน้ำ ชาวบ้านสามารถใช้น้ำประปาภูเขาในการอุปโภคบริโภค

Comments


bottom of page