top of page

ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อถนนสายย่าลาว

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง นำรถแบคโฺฮดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อถนนสายย่าลาว


Commentaires


bottom of page