top of page

ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองให้ลึก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ณ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานกองช่าง ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองเดิมที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม ทำให้ปิดทางน้ำไหลผ่านไม่สะดวก จึงได้ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองให้ลึก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ณ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก


Comments


bottom of page