top of page

ดำเนินการขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมและกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้กองช่าง นำเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสายต้นแก หมู่ที่ 8 ลำเหมืองเดิมตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม จึงได้ดำเนินการขุดลอกให้ลึกกว่าเดิมและกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก


Opmerkingen


bottom of page