top of page

ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบกและหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว

วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบกและหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค


Comments


bottom of page