top of page

ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาที่ได้รับความเสียหายและชำรุด

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้กองช่าง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานเทศบาล ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาที่ได้รับความเสียหายและชำรุด ให้อยู่ในสภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติComentários


bottom of page