top of page

ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา

Comments


bottom of page