top of page

ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เนื่องจากมีต้นฉำฉาทับท่อประปาภูเขาได้รับความเสียหาย

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เนื่องจากมีต้นฉำฉาทับท่อประปาภูเขาได้รับความเสียหาย ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมใช้งานได้ตามปกติ


Comments


bottom of page