top of page

ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้กองช่าง โดยนายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา


Comments


bottom of page