top of page

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ซอยน้ำดื่มมิณณ์ฏา หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานกองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ซอยน้ำดื่มมิณณ์ฏา หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ เพื่อปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงาม ได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Comments


bottom of page