top of page

ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมตรีตำบลบ้านสาง มอบหมาย งานป้องกันฯ สำนักปลัด ทต.บ้านสาง นำรถบรรทุกน้ำ ออกดำเนินการพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน และบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง

Comments


bottom of page