top of page

ดำเนินการย้ายท่อประปาภูเขาหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง เนื่องจากถนนสายบ้านสันป่าค่าง-บ้านสันป่าม่วง

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการย้ายท่อประปาภูเขาหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง เนื่องจากถนนสายบ้านสันป่าค่าง-บ้านสันป่าม่วง ได้ดำเนินการขยายถนน ทำให้ท่อประปาภูเขาแตกและชำรุดได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้จึงได้ดำเนินการย้ายท่อประปาComments


bottom of page