top of page

ดำเนินการวางท่อถนนสายย่าลาว

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลฯ นายอาชันทร์ สมควร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง และพนักงานกองช่าง ดำเนินการวางท่อถนนสายย่าลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง ถนนสายการเกษตรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

Comments


bottom of page