top of page

ดำเนินการสำรวจกระเบื้องบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายวรพล ขยันขาย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสำรวจกระเบื้องบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้มอบกระเบื้องให้กับ ผู้ประสบวาตภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่ จำนวน 6 หลังคาเรือน


Comments


bottom of page