top of page

ดำเนินการแจกจ่ายกระเบื้องให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 18 เมษายน 65 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 65 เวลา 22.00 น. ได้สำรวจกระเบื้องของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสางที่ได้รับ ความเสียหาย ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ จำนวน 7 ครัวเรือน ได้ดำเนินการแจกจ่ายกระเบื้องให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


Comments


bottom of page