top of page

ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสางที่ขาดแคลนน้ำ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสางที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค


Comments


bottom of page