top of page

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยการเรียงหินในกล่องเกเบี้ยน เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมและใช้งานได้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ให้การต้อนรับ นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บริเวณฝายห้วยวัด ที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ช่วยกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยการเรียงหินในกล่องเกเบี้ยน เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมและใช้งานได้Comments


bottom of page