top of page

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กเล็กฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กเล็กฯ เพื่อพัฒนาการเรียนตามความเหมาะสมของวัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page