top of page

ติดตั้งโครงป้ายการก่อสร้างถนนสี่เลนช่วงที่สาม เขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่าง ติดตั้งโครงป้ายการก่อสร้างถนนสี่เลนช่วงที่สาม เขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง พร้อมรองรับป้ายโครงการของกรมชลประทาน ณ สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่
Comments


bottom of page