top of page

ต้อนรับ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านสางยินดีต้อนรับ





Comentários


bottom of page