top of page

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ จำนวน 4,000 ลิตร หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่Comentarios


bottom of page