top of page

นำรถแบคโฮเข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานกองช่าง นำรถแบคโฮเข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง


Comentarios


bottom of page