top of page

บริการน้ำอุปโภคบริโภค โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ จำนวน 6,000 ลิตร และบ้านม่อนแก้ว

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ จำนวน 6,000 ลิตร และบ้านม่อนแก้ว จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่


Comentários


bottom of page