top of page

บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขัง

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาฯ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกันสำรวจบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 3-4 บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขัง บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้การช่วยเหลือต่อไป

Comments


bottom of page