top of page

ประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ


Comments


bottom of page