top of page

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comentarios


bottom of page