top of page

ปรับพื้นที่สนามเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสีประชาชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ สนามโรงเรียนบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานกองช่าง ช่วยกันปรับพื้นที่สนามเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสีประชาชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ สนามโรงเรียนบ้านสาง


Comments


bottom of page