top of page

ปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงามและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานกองช่าง ร่วมกับแขวงทางหลวงพะเยา หมวดพะเยา ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้หน้าวัดสางเหนือ ปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงามและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา


Comments


bottom of page