top of page

ปรึกษาหารือและข้อสรุปของปัญหาระบบน้ำประปาภูเขาที่ได้รับความเสียหาย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมประชุมคณะกรรมการน้ำประปาภูเขาตำบลบ้านสาง เพื่อปรึกษาหารือและข้อสรุปของปัญหาระบบน้ำประปาภูเขาที่ได้รับความเสียหาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง กำนันตำบลบ้านสาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง






Comments


bottom of page